Menu Hledat Jazyky

Projekty

Naše společnost je příjemcem dotace ve výzvě Kreativní vouchery – číslo projektu 0380000795. Předmětem projektu je návrh brand manuálu a grafické návrhy. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

 

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Transport Tycoon s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012699), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 17 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

 

Dílčí cíle:

 

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců (registrační číslo projektu: CZ.01.3.52/0.0/0.0/16_043/0003975), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 15.3.2017 do 28.7.2017.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): do projektu je zapojeno 7 našich zaměstnanců.

Dílčí cíle: